Ukategorisert

Arbeidsgiveravgift er skatt på arbeid

FpU vil fjerne arbeidsgiveravgiften.

–Politikere må innse at bedrifter og folk flest må beholde mer av sine egne penger. Det er utelukkende positivt at bedrifter skaper nye arbeidsplasser, og derfor bør arbeidsgiveravgiften avskaffes, sier FpU-formann Atle Simonsen til FpU.no.

FpU stiller spørsmålet om hvorfor vi har en egen arbeidsgiveravgift. Myndighetene har innført avgifter på det de ønsker at befolkningen ikke skal gjøre eller kjøpe, for eksempel alkohol. Men hvorfor har vi en egen avgift for å ansette folk? Er det ikke positivt at folk arbeider?

Det burde vært flere angrep på arbeidsgiveravgiften, men det er en skatt som bidrar med enormt mange milliarder kroner hvert år (Se statsbudsjettet.no). De som vil kutte eller fjerne arbeidsgiveravgiften bør fronte store kutt i skattefinansierte utgifter.

Gjennom arbeidsgiveravgiften får politikerne penger fra arbeidsgivere til å finansiere folketrygden.

Ja til kutt i arbeidsgiveravgiften, men samtidig må skattefinansierte utgifter kuttes.

Mest lest

Arrangementer