Ukategorisert

Bør vurdere private fengsler

Regjeringen har sendt endringer av straffegjennomføringsloven på høring. Formålet er å leie fengselsplasser i Nederland.

Ulike tjenester og tilbud i offentlig sektor er preget av at mennesker står i kø. Det holder å nevne helsevesenet og norske fengsler for å bevise påstanden. Det er soningskøene som er årsaken til at regjeringen ønsker å leie 242 fengselsplasser i Nederland.

Det blir som regel kø og ventelister på områder med liten eller ingen konkurranse. Det norske systemet er organisert slik at dømte personer ikke kan velge private alternativ. De er idømt fengselsstraff og fengslene er i regi av staten, selv om regjeringen nå ønsker å leie en del plasser i Nederland.

Private fengsler i Norge kan for eksempel finansieres gjennom stykkpris. Nå er det ikke mange i regjeringen eller på Stortinget som ønsker private fengsler, men en utredning er en god ide. La oss skape konkurranse også på dette området!

Les Høring – endring i straffegjennomføringsloven, på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer