Ukategorisert

Nå må H/FrP-politikerne tenke klart

Det er heldigvis mange fremtredende personer som reagerer på regjeringens forslag om å kriminalisere «medvirkning til tigging».

Høyre og FrP ønsker nok ikke i utgangspunktet å kriminalisere servering av suppe til personer som ber om hjelp, altså tiggere, men det kan bli konsekvensen av forslaget som er sendt ut på høring fra regjeringen.

Ja hvis du lurer, så er Liberaleren imot forslagene om å gjøre det ulovlig å be om hjelp. Tigging, altså for eksempel be pent om penger, bør være lovlig. Politiet har allerede hjemler til å ta tiggere som krenker andre mennesker og eiendommer/eiendeler.

Advokat Jon Wessel-Aas karakteriserer regjeringens forslag som strengt.

–Det er tydelig hvem regjeringen egentlig vil ramme: romfolk, men det kan den ikke si. Dermed må den lage generelle regler, som forsøksvis avgrenser mot det «norske» som ingen vil akseptere forbud mot. De vil skjerme både barn som går Halloween og organisasjoner som Kirkens Bymisjon, og legger inn klausuler og forbehold som skal ivareta dem, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

–Når den ikke vil eller kan si rett ut hvem den vil ramme, gir regjeringen seg selv en nesten umulig oppgave med hensyn til definisjoner, ifølge Jon Wessel-Aas.

Unge Høyre reagerer
Kristian Tonning Riise, leder av Unge Høyre, ber regjeringen skrote lovforslaget om å forby «medvirkning til tigging».

–Poenget for Høyre har alltid vært å komme til livs den tiggingen som er forbundet med organisert kriminalitet. Den intensjonen deler jeg, selv om jeg mener at et generelt tiggeforbud er altfor lite målrettet mot den gruppen man ønsker å ramme. Forslaget om også å forby medvirkning er imidlertid helt håpløs, skriver Kristian Tonning Riise på Facebook.com.

Tonning Riise mener, og det er en fornuftig holdning, at vi ikke kan gjøre velmenende mennesker til kriminelle fordi de er så dumsnille og åpner hjemmene sine. Han mener også det er vanskelig å vite hvor grensen for medvirkning går.

–Jeg gir aldri penger til tiggere fordi jeg ikke vet hva pengene går til, men jeg har flere ganger kjøpt mat til tiggere. Er det å regne som medvirkning? Eller hva hvis jeg ga bort en jakke eller en genser til en tigger som sitter ute? Medvirker jeg ikke da også til tiggingen? For et konservativt parti som mener at det finnes grenser for politikk bør det sitte i ryggmargen at målet ikke alltid helliger middelet, og dette virkemiddelet går rett og slett altfor langt, skriver Kristian Tonning Riise på egen Facebook-profil.

Høringsfristen er 15. februar, og mange bør gi beskjed om at lovforslaget eller deler av lovforslaget er uakseptabelt.

Mest lest

Arrangementer