Ukategorisert

Vil utrede solarieforbud

Det er umulig å leve et liv uten at man blir utsatt for ulike farer. Eller; et sånt liv er ikke verdt å leve!

En gruppe ved Folkehelseinstituttet mener det er viktig å utrede et eventuelt solarieforbud i Norge.

Bakgrunnen for ønsket om å utrede forbud, er at Norge skårer høyt på dødelighet av føflekkreft. Kun New Zealand har verre statistikk enn Norge, ifølge fhi.no.

Selv om politikerne har vedtatt ulike reguleringer når det gjelder bruk av solarium, er det lite som tyder på at et stortingsflertall ønsker forbud. Et forbud betyr ikke at solsultne mennesker vil bruke mindre tid i maskinene, men bruken vil bli i et uregulert marked – et marked politikerne ikke kan kontrollere.

Politikere og byråkrater bør fronte holdninger liberalister har, nemlig frihet og ansvar for egne liv. Aktiviteter som ikke medfører tvang for andre mennesker, bør aldri kriminaliseres.

Mest lest

Arrangementer