Notiser

Flere økonomisk utsatte barn

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, økte fra 8,0 prosent i 2012 til 8,6 prosent i 2013. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier, ifølge en artikkel Statistisk sentralbyrå har publisert.

Høyere skattetrykk, spesielt gjennom avgifter, hjelper ikke familier med lave inntekter!

Mest lest

Arrangementer