Ukategorisert

Ikke flertall for tiggeforbud

–Stortingsgruppen har bestemt at vi ikke vil støtte forslaget om et tiggeforbud som nå er sendt på høring, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad, ifølge Senterpartiet.no.

–Å straffe medvirkning til tigging er ikke akseptabelt. Det kan ikke være straffbart å gi folk klær, mat og husly, sier hun, ifølge NTB –meldingen Senterpartiet har publisert.

Arnstad understreker at det heller ikke blir aktuelt å støtte et nytt forslag om nasjonalt tiggeforbud dersom regjeringen skulle legge fram et slikt.

–Jeg kan ikke se for meg at vi vil støtte et forbud uansett hvordan det utformes. Et generelt forbud uten medvirkning er å gå lenger enn vi åpnet for i fjor. Et forbud mot organisert tigging argumenterer Justisdepartementet selv imot i høringsnotatet, blant annet fordi det er vanskelig å avgrense, sier Arnstad.

Hovedbegrunnelsen er likevel at høringsnotatet slår fast at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet.

–Det var dette som var hovedsaken for Senterpartiet da landsmøtet vårt gikk inn for et tiggeforbud, sier hun ifølge NTB-artikkelen.

Dermed er det ikke flertall på Stortinget for tiggeforbud. Kun Høyre og FrP ivrer for et forbud. De andre partiene er imot.

Mest lest

Arrangementer