Ukategorisert

Fristen nærmer seg

Partiene som vil delta i valg 2015 må huske fristen.

Listeforslagene fra partiene som ønsker å stille liste til valget skal være innlevert senest tirsdag 31. mars 2015 klokken 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

I år har kandidater som blir satt opp på en liste mot sin vilje rett til å kreve seg fritatt.

Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
«Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten»

Mer informasjon om valget, på Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer