Ukategorisert

Vil oppheve blasfemiparagrafen umiddelbart

Stortingsrepresentantene Anders B. Werp (H) og Jan Arild Ellingsen (FrP) har i et representantforslag bedt om at blasfemiparagrafen blir opphevet umiddelbart.

Å oppheve straffeloven § 142 vil være å styrke ytringsfriheten. Både Werp og Ellingsen forsvarer én av de viktigste frihetene til befolkningen med dette forslaget.

–Blasfemiparagrafen i straffeloven av 1902 har lenge vært sovende i Norge. Utviklingen til et mer sekulært samfunn har medført at blasfemiparagrafen ikke har blitt benyttet på over 100 år. Man ser likevel at problemstillingen igjen har blitt relevant de siste årene, som en følge av demografiske forandringer og innvandring fra mindre sekulære kulturer. Angrepet på det franske satiretidsskriftet «Charlie Hebdo» i januar 2015 var et direkte angrep på både ytrings- og pressefriheten. Selv om eksistensen av blasfemiparagrafen selvsagt ikke legitimerer vold, underbygger denne paragrafen etter forslagsstillernes mening en oppfatning om at religiøse ytringer og symboler har krav på et spesielt vern mot ytringer. Dette er meget uheldige signaler å sende, og det er på tide at samfunnet tydelig står opp for ytringsfriheten, også i religiøse spørsmål, skriver Werp og Ellingsen i forslaget som er publisert på Stortinget.no.

–Ytringsfriheten er et helt grunnleggende verktøy i et demokratisk samfunn. For å få en åpen dialog må maktstrukturer diskuteres og kritiseres på fritt grunnlag. Religion har historisk vært en betydelig kilde til makt, og i flere samfunn og kulturer har religion fortsatt en betydelig innflytelse. Religion bør og skal derfor kunne kritiseres på lik linje med andre maktstrukturer. En blasfemiparagraf, uavhengig om den er sovende eller ikke, vil derfor sende et signal om at religion har en posisjon i samfunnet fritatt for en konstruktiv og kritisk dialog. På dette grunnlaget mener forslagsstillerne at blasfemiparagrafen i straffeloven av 1902 bør oppheves, ifølge forslaget som er levert inn.

Basert på det sammensetningen i Stortinget, bør dette dokument 8-forslaget ha gode muligheter til å bli vedtatt. I alle fall hvis det politiske flertallet mener alvor i forsvaret av ytringsfriheten.

Mest lest

Arrangementer