Notiser

Tradisjonelle øl-debatter kan dø ut

I mange kommuner har det vært legendariske debatter om skjenkebevillinger. De kjente debattene kan dø ut hvis regjeringen får det som den vil.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om at kommunene slipper å saksbehandle bevillinger hvert fjerde år hvis alkoholpolitikken ikke blir endret.

Høringsdokumentet er publisert på Regjeringen.no. Høringsfristen er satt til 24. april.

At tradisjonelle øl-debatter dør ut er ingen ulempe.

Tags:

Mest lest

Arrangementer