Ukategorisert

Oslo KrF vurderer eiendomsskatt

Det er ikke overraskende at utgiftskåte politikere, og dem finnes det mange av i KrF, ønsker eiendomsskatt i Oslo.

Det blir i programmet som er på høring i Oslo KrF foreslått tre alternativ, ifølge programutkastet som er publisert på eget nettsted:

-Ikke innføre eiendomsskatt i Oslo.
-Innføre eiendomsskatt på næringseiendom for å finansiere grunnleggende velferdstjenester.
-Innføre eiendomsskatt på bolig (med høyt bunnfradrag) og næringseiendom for å finansiere grunnleggende velferdstjenester.

Kristelig Folkeparti er et parti for skattefinansierte utgifter. Dermed er det ikke utenkelig at partiet til slutt går inn for eiendomsskatt i hovedstaden. Politikere som ikke klarer å kutte i utgifter må øke inntektene.

Skatt er et verdispørsmål
Skatt er et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Det er viktig at politikere som går til valg på å avvikle og redusere eiendomsskatten, lager budsjettforslag med en utgiftsside som gir lavere eiendomsskatt. Det er penger nok i dagens system. Det handler kun om å prioritere.

Mest lest

Arrangementer