Ukategorisert

Viktige forslag om rusomsorg fra Venstre-representanter

Ikke alle forslagene er god Liberalisme, men det er forslag for en mer human rusomsorg. Flere av forslagene synliggjør på en god måte at krigen mot narkotika er tapt!

På 90-tallet ble liberale mennesker latterliggjort for standpunkt om å liberalisere narkotikapolitikken. En ny politikk og brudd med forbudslinjen ble sett på som svært ytterliggående, noe blant annet FRIdemokratene merket for to tiår siden. I dag kommer tradisjonelle stortingsparti med forslag, forslag som var utenkelig for 15-20 år siden.

Venstre-representantene Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad har levert inn representantforslag for en mer human rusomsorg.

Forslagene:
1 Stortinget ber regjeringen innføre en 24 timers behandlingsgaranti der det sikres at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning.

2 Stortinget ber regjeringen legge til rette for et mer helhetlig, aktivt og spesialisert ettervern for rusmiddelavhengige, og styrke alternative behandlingstilbud som aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) og Dialektisk atferdsterapi (DBT). Målet må være færre behandlingsdøgn i institusjon og mer behandling lokalt, i kombinasjon med botrening og arbeidsrettet rehabilitering i ordinære omgivelser.

3 Stortinget ber regjeringen om å sikre lavterskeltilbud for substitusjonsbehandling i alle deler av landet. Fastleger må gis mulighet til å starte opp substitusjonsbehandling i løpet av få dager og medikamentene må finansieres på blå resept.

4 Stortinget ber regjeringen sørge for at større byer og kommuner gis mulighet til å tilby ruspasienter et lavterskeltilbud med medikamentell behandling (tilsvarende subutex, subuxone eller lignende) gjennom helseforetakene, etter modell fra blant annet LASSO-prosjektet i Oslo og Suboxoneprosjektet i Tønsberg.

5 Stortinget ber regjeringen styrke rehabiliteringselementet i legemiddelassistert rehabilitering gjennom bedre og mer forpliktende samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Nav ved at dette blant annet blir et tema i samarbeidsavtalen mellom helseforetakene og kommunene.

6 Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som stimulerer kommunene til å sikre rusavhengige tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøene.

7 Stortinget ber regjeringen redegjøre for status i helseforetakenes arbeid med å etablere tilbud om brukerstyrte plasser i alle helseforetak.

8 Stortinget ber regjeringen endre sprøyteromsforskriften slik at andre inntaksmåter enn injisering og at andre stoffer enn heroin tillates.

9 Stortinget ber regjeringen innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

10 Stortinget ber regjeringen gjøre Narkotikaprogram med domstolkontroll (ND-programmet) som i dag finnes i Bergen og Oslo permanent, og vurdere utvidelse til andre byer.

11 Stortinget ber regjeringen utrede en endring i norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, med sikte på å tilby rusmisbrukere behandling og ikke straff.

Forslagene er publisert på Stortinget.no.

For liberalister vil en del av dette være problematisk, men det er viktig å heve debatten om ruspolitikken til Stortingets talerstol. Venstre gjør en viktig jobb for å forberede landet på kursendringen som må komme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer