Ukategorisert

Bør utrede utbyttet?

Kanskje på tide å utrede utbyttet av de mange, lange turene som stortingskomiteene drar på?

Turene betyr helt sikkert mye sosialt og representantene lærer hverandre bedre å kjenne, men må man reise til Tanzania for å oppnå en slik målsetning? Neppe!

Offisielt fra Stortinget gjennomfører komiteene reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde.

I februar og begynnelsen av mars besøker politikere India, Burma, Tanzania, Sør-Afrika, Etiopia og Mosambik for å nevne de mest eksotiske destinasjonene. Det er Næringskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Utenriks- og forsvarskomiteen, og Kontroll- og konstitusjonskomiteen som benytter kalde vinteruker i Norge til å reise til varmere strøk.

Mest lest

Arrangementer