Ukategorisert

Mindre kriminalitet med lovlig marihuana

Undersøkelser viser det samme som liberale mennesker, og spesielt liberalister, har påstått veldig lenge. Liberalisering, eller regulering av markedet om du vil, er å forebygge kriminalitet!

Når et land legaliserer marihuana, blir smuglerne utkonkurrert og mye av kriminaliteten forsvinner. Det kommer frem i en ny studie om legalisering av medisinsk marihuana i USA, ifølge Forskning.no.

I USA har 23 delstater legalisert medisinsk marihuana. Det vil si at du kan kjøpe eller dyrke stoffet til eget bruk dersom du har resept. Studien er basert på de 18 statene som hadde innført slike lover frem til 2012. Forskerne fant en klar nedgang både i tyveri og i voldelig kriminalitet i de statene som både legaliserte marihuana, og som grenser til Mexico.

Studien viser at legalisering ikke bare fører til at det det blir smuglet mindre marihuana, men at lovgivningen også påvirker mengden av kokain og heroin som kommer inn i landet.

Mest lest

Arrangementer