Ukategorisert

Enorm økning av potten for samlivstiltak

Det kryr av støtteordninger i Norge, støtteordninger finansiert av skattefinansierte penger.

Nå er det mulig å søke om penger for organisasjoner og institusjoner som jobber med samlivstiltak. Barn blir nok en gang brukt som argument for å opprettholde og øke bevilgningen til en ordning som betyr lite for de aller fleste av oss.

Det er riktig nok bare satt av 6,6, millioner kroner til dette, men det er en økning på 65 prosent fra i fjor. En ekstrem økning, ifølge tall fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Målsetningen med ordningen er å skape gode relasjoner og forebygge familie- og samlivsoppløsninger. Nok en gang kan vi i Liberaleren etterlyse grenser for politikk!

Tags:

Mest lest

Arrangementer