Notiser

Færre jobber utenom ordinær dagtid

I 2014 jobbet 789 000 ansatte regelmessig utenom ordinær dagtid, det vil si 32 prosent av alle ansatte, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er også i tallene verdt å merke seg at hver tiende ansatte jobber på søndager, til tross for at mange politikere ønsker at søndag skal være «helligdag».

Mest lest

Arrangementer