Ukategorisert

Kulturskolen bør koste

Så lenge kommunene driver kulturskole, bør dette tilbudet være til selvkost. Kulturskoletilbudet skal koste penger for foreldre og foresatte.

Kommunene har stor frihet, faktisk herlig stor frihet, i hvordan organisere kulturskolen. Opplæringsloven, se § 13-6 på Lovdata, gir kommunene betydelige valgmuligheter for denne delen av driften.

Selv om selvkostprinsippet bør gjelde for kulturskolen, bør lokalpolitikerne med dagens lov ha som målsetning at kostnadene skal være så lave som mulig. Lave utgifter gir lav egenbetaling for foreldre og foresatte. Opplæringsloven gir kommunene stor frihet, og det er naturlig å samarbeide med private aktører i lokalt kulturliv.

Så lenge kulturskolen er et tilbud i regi av det offentlige, vil det aldri bli optimalt eller rettferdig. Liberaleren foretrekker å privatisere også denne delen av offentlig sektor, uten at våre stemmer har stor støtte på Stortinget.

Det er Klassekampen som har dratt i gang en debatt om kulturskolen, ettersom det blir færre elever og høyere egenbetaling for dette kommunale tilbudet.

Ja til kultur
Liberaleren har ikke noe imot kultur, uten at skribenten vil definere hva som er et godt kulturtilbud.

Vi ønsker at barn og voksne som ønsker å gå på en kulturskole, får lov å lære ulike ytringsformer hos tilbydere i privat/frivillig sektor. Vi ønsker at brukerne betaler, og finner aktører som tilbyr tjenesten. Det kan være alt fra profesjonelle pianolærere til skolekorps og idrettslag. Uten politisk styring og uten skattefinansiert finansiering får alle aktørene like konkurransevilkår.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer