Notiser

Skattefinansierte utgifter økte

Totale utgifter i offentlig forvaltning er estimert til 1 419 milliarder kroner i 2014. Dette er 87 milliarder mer enn i 2013. Stønader til husholdninger var den største utgiftsposten i forvaltningen, og beløp seg til 430 milliarder i 2014. Dette tilsvarer drøyt én tredel av totale utgifter. Utgiftsposten omfatter pensjoner og andre ytelser gjennom folketrygden, samt andre ordninger som barnetrygd, kontantstøtte, utdanningsstønader, økonomisk sosialhjelp og bostøtte, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tags:

Mest lest

Arrangementer