Ukategorisert

Søndagshandel er ikke et nytt fenomen

Det er spørsmål til likestillings- og inkluderingsministeren i onsdagens spørretime, spørsmål knyttet opp mot regjeringens arbeid om søndagsåpne butikker.

Søndagsåpne butikker er ikke et nytt fenomen. Det blir drevet handel i Norge på søndager og en rekke andre land har lovverk som tillater at butikkeierne får bestemme egne åpningstider.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV) vil ha svar fra statsråden om hva hun kan gjøre for å legge til rette for at kvinner kan kombinere familieliv og en jobb i varehandelen.

Hele spørsmålet:
«370 000 mennesker jobber i varehandelen i dag, hvorav flertallet er kvinner. Undersøkelser viser at mange i varehandelen utsetter å få barn og stifte familie på grunn av ukurante arbeidstider. Med søndagsåpne butikker vil det bli enda vanskeligere å få kabalen med arbeidstid og fritid til å gå opp. På hvilken måte kan statsråden legge til rette for at kvinner kan kombinere familieliv og en jobb i varehandelen?»

Det er mulig å gjøre det meste om til problem, og det gjør rødgrønne politikere når det gjelder spørsmålet om søndagsåpne butikker.

Mest lest

Arrangementer