Ukategorisert

Det kan bli mye politikk

Arbeiderpartiet har satt ned et familieutvalg der partiets målsetning er at utvalget skal lytte til behovene fra dagens familier, og lage en moderne og framtidsrettet politikk som møter hverdagens utfordringer.

Dersom målsetningen blir fulgt opp i klassisk arbeiderpartistil, kan det bli kostbart for skattebetalerne – skikkelig kostbart på et område politikerne allerede bruker sykt med skattefinansierte penger.

Arbeiderpartiets familiepolitikk er også et område med mye politikk. Mye politikk betyr redusert valgfrihet og mangfold.

Utvalget har fått to ledere, og det er Martin Henriksen og Hedda Foss Five. Andre profilerte medlemmer i utvalget er Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Nasir Ahmed.

Les mer om utvalget på Arbeiderpartiet.no.

Mest lest

Arrangementer