Ukategorisert

Bør avvikle knutepunktordningen

Regjeringen bør sørge for at knutepunktordningen blir avviklet.

Knutepunktordningen betyr større skattefinansierte tilskudd til kultur enn det bør være og ordningen sørger for ulike konkurransevilkår mellom kulturarrangement som konkurrerer om alt fra oppslutning til artister.

Kulturdepartementets knutepunktordning ble etablert i 1995 og omfatter i dag 16 festivaler og festspill. Av disse er 12 på musikkområdet, i tillegg kommer én festival hver for billedkunst, scenekunst, litteratur og kortfilm, ifølge Regjeringen.no.

Kulturdepartementet gjennomgår nå knutepunktordningen. Forhåpentligvis blir den politiske konklusjonen etter gjennomgangen, at ordningen bør avvikles.

Tags:

Mest lest

Arrangementer