Ukategorisert

Stor øvelse i Finnmark

Det burde vært naturlig med store øvelser for Forsvaret i Norge, men det skjer ganske sjeldent. En organisering med kostbar og ineffektiv drift kan være én av årsakene.

Joint Viking er en stor militærøvelse i Finnmark, en øvelse som både politikere og byråkrater besøker.

Joint Viking er den største øvelsen i Finnmark siden «Barfrost» i 1967. Denne gangen skal Forsvaret øve på samhandling mellom hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet.

Lokalbefolkningen har først og fremst merket øvelsen på grunn av alt utstyret som er kjørt inn til området de siste dagene.

Forsvaret har helt siden 2013 planlagt Joint Viking.

Det er mange som tror liberalister er motstandere av Forsvaret. De fleste av oss er ikke det. Vi ønsker en annen organisering, en organisering basert på frihet og fornuftig bruk av skattefinansierte penger. Verneplikten bryter med både frihet og god ressursbruk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer