Notiser

Helseutgiftene vokser i takt med befolkningen

I 2014 var de løpende helseutgiftene på 290 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Politikere som skal ha troverdighet i lovnader om mye lavere skatter og avgifter, må røre i denne delen av skattefinansiert velferd.

56 447 kroner i helseutgifter pr. innbygger og mye av dette er skattefinansiert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer