Ukategorisert

Bør prioritere lønnsomhet og like konkurransevilkår

Med dagens samferdselspolitikk der politikerne gjør vedtakene og borgerne betaler en stor del av regningene i form av skatter og avgifter, bør prioriteringene bli tøffere for vei, tog, fly og båt.

Dersom vei, jernbane, fly og båttrafikk skal holde tritt med utviklingen fram til 2050, er det behov for investeringer på godt over 1 500 milliarder kroner. Dette ifølge et regnestykke som blir presentert i Dagsavisen.

1 500 milliarder kroner er ekstremt mye penger og det er kun 35 år igjen før vi bikker 2050. Så mye penger i tillegg til alt det andre politikerne vil bruke penger på, er urealistisk. Det er rett og slett umulig å gjøre det meste om til satsingsområde med bruk av skattefinansierte penger. Med nåværende organisering av samferdselspolitikken, og den må vi leve med i overskuelig fremtid, bør lønnsomme prosjektet bli prioritert, og prosjekt som ikke forverrer vilkårene for private aktører.

Ifølge rapporten fra Statens vegvesen, en rapport som er omtalt i artikkelen, er det behov for investeringer på 1 000 milliarder fram til 2050 for å ruste riksveinettet opp til en god standard. Mye penger ja, ekstremt mye penger for skattebetalerne.

Mest lest

Arrangementer