Ukategorisert

– Hvorfor kjempe mot snus når snus er positivt for folkehelsen?

Helseminister Høie foreslår påbud om nøytrale snusbokser. Nå spør ledelsen hos snusprodusenten SKRUF hvorfor en helseminister motarbeider et produkt som norske forskere fastslår er et gode i folkehelsesammenheng?

En undersøkelse utført av Ipsos MMI for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser samtidig at tre av fire er mot nøytrale pakninger i Norge, både av sigaretter og snus.
Markedssjef Jonas Yden i SKRUF Snus AB, Sverige reagerer kraftig på Helse- og omsorgsminister Bent Høies forslag om nøytralt design på snuspakker og ser det som et sunnhetstegn at folk reagerer.
På en skala fra 1 til 5 der 1 er ”ingen støtte til et påbud om standardiserte snusesker”, er det mindre enn en av fire personer som støtter forslaget til et slikt påbud fullt ut.

– Påfallende
– Er det ikke påfallende at en helseminister vil nøytralisere snuseskene i håp om at det skal selges mindre snus samtidig som den fremste ekspert på rusmidler i Norge, forskningssjef Karl Erik Lund ved SIRUS (Statens Institutt for Rusforskning), slår fast at snus er positivt for folkehelsen? – spør han.
Yden henviser til Lunds kronikk: ”Tobakk-Norges problematiske forhold til snus” som er publisert på forebygging.no. Her slår Lund blant annet fast at ”snus vil ha flere positive enn negative virkninger for Folkehelsen.” Han spør også hvorfor ny forskning om snusbruk blir mottatt som om det var negative nyheter?

– Helt urimelig
– Undersøkelsen viser tydelig at folk ser urimeligheten i at et helt lovlig produkt som dessuten er positivt for folkehelsen skal nøytraliseres og usynliggjøres slik Helse- og omsorgsminister Bent Høie nå tydeligvis ønsker, sier Yden.
Han er også bekymret for den stigmatisering dette innebærer både av snusprodukter og dermed indirekte av brukerne. Men ikke minst er Yden skremt av tanken om at flere nordmenn kan bli sykere og til og med dø som et resultat av en tragisk misforstått helsepolitikk.

Internasjonal rett
– Vi får håpe at myndighetene nå ser at idéen om ”plain packaging” ikke hører hjemme i et åpent og opplyst samfunn, sier Yden.
Han er også opptatt av grunnleggende internasjonale rettigheter som myndighetene må følge.
– Et inngrep som dette vil være i strid med den internasjonale TRIPS-avtalen. Den ivaretar retten som enhver varemerkeinnehaver har til å bruke sitt varemerke. Norge må overholde sine internasjonale forpliktelser også i forhold til TRIPS, sier Jonas Yden.

Se mot Sverige
Nå oppfordrer Yden også norske politikkere og myndigheter til å kaste et blikk mot Sverige.
– Ingen nasjon i Europa har flere snusbrukere enn Sverige pr. innbygger, men heller ingen nasjon har mindre sykdom eller færre dødsfall relatert til tobakksbruk, minner han om.

(Pressemelding fra SKRUF)

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer