Notiser

Historisk dag for Liberalistene

9. mai 2015 blir en historisk dag. Liberalistene skal avholde sitt første landsmøte.

Etter landsmøtet vil partiet ha landsmøtevalgt ledelse og landsmøtevedtatt politikk.

Fra arkivet