Ukategorisert

Vurderer endringer i støtteordninger

Det beste vil være å kutte ut støtteordninger, men hovedlinjene i landbrukspolitikken ligger fast i overskuelig fremtid.

Hovedlinjene er reguleringer og en flora av støtteordninger, og dermed bruk av skattefinansierte penger.

Arbeidsgruppen som jobber med forenkling av jordbruksavtalens virkemidler, har levert den første rapporten. Det er Lars Sponheim som leder utvalget.

I kapitel seks i dokumentet som er lagt ut på regjeringen.no, har utvalget lansert noen forenklinger i tilskuddssystemet.

Den endelige rapporten skal være avgitt innen utgangen av 2015.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer