Notiser

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler i 2015

Ny runde med skattefinansierte penger til frivilligsentraler er i gang, på regjeringen.no.

Dette er en støtteordning som gjør offentlig sektor større, en ordning som gir politikerne mer makt. Denne tilskuddsordningen burde vært avskaffet!

Frivilligsentralene skal være lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Økonomisk er sentralene i stor grad et spleiselag mellom kommuner og staten.

Mest lest

Arrangementer