Nyheter

Støtter forslag om søndagsåpne butikker

Regjeringens forslag om en lovendring som tillater butikker å ha søndagsåpent blir godt mottatt av reiselivsnæringen.

Deler av reiselivs-Norge nyter allerede i dag godt av søndagsåpne butikker. Dagens ordning åpner nemlig for at områder som regnes som «typiske turiststeder» får unntak fra helligdagsloven. NHO Reiseliv påpeker imidlertid at det trekkes noen kunstige skiller på hvilke områder som blir regnet inn i denne ordningen og hvilke som faller utenfor. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener dagens ordning er urimelig.

–Viktige reisemål som Hemsedal, Gol og Flå har alle søndagsåpne butikker, mens Oslo, som landets viktigste turistby målt i besøkstall ikke får holde åpent til sine besøkende på søndager. Det er ikke godt nok å henvise kundene til kiosker og små Brustad-buer i landets største by, sier Kristin Devold, administrerende direktør NHO Reiseliv.

Reiselivsnæringen imøteser større likebehandling mellom reiselivs-destinasjoner, gjennom at de butikker som ønsker det kan holde åpent når gjestene er der.

–Viktige reiselivsbyer som Oslo, Bergen og Ålesund fortjener å kunne holde åpent når turistene er der. I dag er det en urimelig forskjellsbehandling mellom små og store turistkommuner, sier Devold

–Dette handler ikke om å bruke søndagen til shopping, men å slippe trengsel og dårlig utvalg i små Brustad-Buer og gjøre Norge til et attraktivt besøksland for våre gjester. Ikke minst handler det om like-behandling av viktige turistreisemål som har sitt levebrød i reiselivsnæringen, Kristin Devold, administrerende direktør NHO Reiseliv.

(Pressemelding fra NHO Reiseliv)

Mest lest

Arrangementer