Ukategorisert

Foreslår innstramninger i alkoholpolitikken

Mens en liberal alkoholpolitikk med blant annet økt tilgjengelighet gir gode resultat i konsum og holdninger, er det stortingspolitikere som ønsker å stramme inn alkoholpolitikken.

Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan har fremmet en rekke forslag gjennom et representantforslag.

Formynderne som har fremmet forslagene vil regulere alkoholpolitikken mer til tross for allerede ekstreme reguleringer. KrF-politikere er gode venner av illegale aktører. En mer restriktiv politikk gir større rom for disse aktørene.

Noen av forslagene hentet fra dokumentet som er publisert på Stortinget.no:

-Stortinget ber regjeringen utarbeide et samfunnsregnskap for å sette søkelys på de enorme kostnadene bruk av alkohol innebærer for samfunn, arbeidsliv og ikke minst enkeltpersoner og deres familier.

Å lage et troverdig samfunnsregnskap er vanskelig, kanskje helt umulig.

-Stortinget ber regjeringen endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til kl. 02.00.

-Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt bevillingsgebyrene i § 6-2 i forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. bør endres slik at gebyrene ikke lenger defineres som minimumssatser, men at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan bestemme at gebyret skal settes høyere.

-Stortinget ber regjeringen likestille regelverkene for salg og skjenking slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder.

-Stortinget ber regjeringen opprettholde reklameforbudet for alkohol.

-Stortinget ber regjeringen fremme forslag til tiltak som begrenser forbruksdrivende produktinformasjon.

-Stortinget ber regjeringen vurdere om det ikke lenger skal kunne tillates å ha pengespillautomater på steder der det skjenkes alkohol.

-Stortinget ber regjeringen innføre sterkere tiltak mot smugling til Norge gjennom bedre kontrollmekanismer, som blant annet flere mobile skannere og tilstrekkelige driftsmidler til kontrollarbeid.

Politikerne kan regulere illegal omsetning av alkohol gjennom å liberalisere politikken, blant annet ved store kutt i avgifter. En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken kan aldri bli for liberal!

Tags:

Mest lest

Arrangementer