Ukategorisert

Privatøkonomi i skolen

Det er for få timer i døgnet dersom skolen skal ha ansvaret for å lære barn og ungdommer absolutt alt.

Det kommer jevnlig krav og ønsker om nye fag i skolen, fra selvforsvarskurs til arbeid mot mobbing. Også Høyres landsmøte har et spesielt ønske om resolusjonen fra Nordland Høyre blir vedtatt. Fylkeslaget ønsker å integrere privatøkonomi som en de av pensumet fra 8. klasse og i videregående skole.

Skoleledere og lærere har allerede for mange oppgaver, og alle oppgavene gjør den skattefinansierte skolen dårligere.

Hele resolusjonen, fremmet av Nordland Høyre:
«I dag er det svært mange som sliter med å ha kontroll på egen økonomi. Den store majoriteten av dagens unge har et forbruk som ikke følger en langsiktig plan. Mange av dem har heller ikke forståelse for eventuelle konsekvenser dersom de havner i økonomisk uføre. Per i dag er det foreldrene som i hovedsak må veilede og lære barna sine om hvordan de best kan forvalte egne penger. For at de skal unngå økonomiske vanskeligheter. Dessverre har ikke alle de samme forutsetningene.

Det er et stort behov for mer kunnskap om hvordan den enkelte oppnår og vedlikeholder en god privatøkonomi.
Her kommer skolen inn. Ni av ti nordmenn ønsker privatøkonomi som en del av pensum. Ifølge forbrukerportalen.no er det 31 av 33 unge voksne som ikke forstår verken innhold eller konsekvensene av et inkassobrev. Dette viser hvor stort behovet er for privatøkonomi i skolen. Det er et riktig steg mot verdens beste skole, og et riktig steg for å forhindre at så mange unge voksne får økonomiske problemer.

Høyre vil:
-Gjennomføre et prøveprosjekt hvor privatøkonomi integreres som en del av pensum i skolens pensum fra 8. klasse og i videregående skole.»

Høyre har landsmøte på Gardermoen i helgen.

Mest lest

Arrangementer