Ukategorisert

Forsvaret kan få mer penger

Stortinget må øke bevilgningene til Forsvaret med et par milliarder kroner de neste årene, ifølge en uavhengig ekspertgruppe som har laget en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok rapporten tirsdag formiddag.

Rapporten er omfattende, men ekspertgruppen mener Forsvaret bør få økte bevilgninger. Gruppen peker også på et effektiviseringsprogram som skal frigjøre penger i Forsvaret for å løse krevende oppgaver.

Politikerne kan uten store problem øke bevilgningene til Forsvaret. Det kan Stortinget gjøre uten å øke skatter og avgifter. Det er så mye penger i systemet, at det å flytte på noen milliarder kroner er uproblematisk dersom det virkelig er vilje til å øke den skattefinansierte satsingen på denne delen av staten.

Det Stortinget bør unngå, er å velge flere eller mange nye satsingsområder. Dersom alle skattefinansierte pengene skal spres utover mange instanser, vil det bli begrenset med ressurser til det vi kan omtale som kjerneoppgaver. Heldagsskole og tannhelsereform betyr milliardutgifter som igjen betyr større utfordringer for politikere som ønsker å bruke mer penger på Forsvaret.

Politikk handler om å prioritere. Liberaleren er én av aktørene som ønsker at politikerne skal prioritere langt tøffere i bruken av skattefinansierte penger.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.