Ukategorisert

Forslagene bekymrer ikke utenlandske aktører

Liberaleren har i dag vært i kontakt med utenlandske spillselskap for kommentarer. Ingen gir uttrykk for spesiell bekymring knyttet til forslagene Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Rigmor Aasrud (Ap) har fremmet på Stortinget.

Samtidig sier representanter at de ønsker så like konkurransevilkår som mulig. Enerettsmodellen er ikke en garanti for det vi kan omtale som ansvarlig spill.

Mens det fornuftige ville vært å liberalisere spillpolitikken, foreslår Bekkevold og Aasrud en rekke forslag som skal stadfeste den proteksjonistiske politikken Stortinget allerede har vedtatt. Skal fornuften seire når det gjelder spillpolitikk, må det skje i inneværende periode. Rigmor Aasrud signaliserer nemlig klart og tydelig hva vi har i vente etter valget om vel to år dersom Arbeiderpartiet får bestemme.

Forslagene, publisert på Stortinget.no:
1. Stortinget ber regjeringen inkludere Extraspillet under enerettsmodellen og Norsk Tipping, samt avklare statusen til pantelotteriet. Dette for å videreføre og styrke enerettsmodellen.
2. Stortinget ber regjeringen beskytte enerettsmodellen ved ikke å etablere nye store lotterier utenfor tippenøkkelen.
3. Stortinget ber regjeringen om ikke å innføre en ny lisensordning for pengespill som åpner for utenlandske spillselskaper.
4. Stortinget ber regjeringen sikre at Norsk Tippings spill faktisk bidrar til en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk.
5. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av spillkort og registrering knyttet til alle digitale spill.
6. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan kommisjonærers praksis med utlån av spillerkort kan forhindres i større grad enn i dag.
7. Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å hindre utenlandsk internettrafikk også på spillområdet.
8. Stortinget ber regjeringen forsterke enerettsmodellen ved å hindre reklame for ulovlige spill på norske kanaler gjennom bruk av omgåelsesparagrafen.
9. Stortinget ber regjeringen vurdere et tak for administrasjons- og markedsføringsutgifter i det norske spillmarkedet. Dette bør gjøres for å sikre at overskudd fra spill i sin helhet går til frivillige og humanitære formål.

Mest lest

Arrangementer