Notiser

Fokus på klimapolitikk i spørretimen

Det er mange spørsmål i kategorien «klima» i onsdagens ordinære spørretime på Stortinget. Alle spørsmålene ligger på Stortinget.no.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
7 years ago

Det er svært lite rasjonelt å være bekymret for et varmere klima, istider kommer og går, å ha en liten buffer å tære på kan vise seg å være svært hensiktsmessig.

Helårsis som bare dekker 60% av europa er kanskje ikke så mye bedre enn helårsis som dekker 65% av europa men i et slikt scenario vil en nok være glad for all den menneskeskapte oppvarmingen en har klart å oppnå, selv om denne i ettertid skulle vise seg å bare være innblilt.

Fra arkivet