Ukategorisert

Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk

Ett av argumentene formynderne bruker i alkoholdebatter er at økt tilgjengelighet gir økt konsum.

Mange SV-politikere har gjort mye for å begrense omsetning av alkohol, både i lokalpolitikk og rikspolitikk. Derfor er det ekstra hyggelig at Heikki Holmås og Kirsti Bergstø har levert inn ett representantforslag som tar sikte på å gi alle kommuner vinmonopolutsalg.

Holmås og Bergstø mener at det er rimelig at det finnes vinmonopol i kommuner som ønsker vinmonopolutsalg.

Forslaget med bakgrunn er tilgjengelig på Stortinget.no.

For liberalister, som ikke støtter statlig forretningsdrift, har forslaget både fordeler og ulemper. Det viktigste er likevel at SV-politikere gjennom forslaget innrømmer at økt tilgjengelig ikke automatisk er en ulempe.

En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk, og politikken blir aldri for liberal.

Tags:

Mest lest

Arrangementer