Ukategorisert

Mye blir enklere uten KrF på tinget

Ett av resolusjonsforslagene til landsmøtet i Kristelig Folkeparti er ammunisjon på hvorfor samarbeid med KrF er en dårlig idé.

Det er Oppland KrF som har sendt inn forslaget «Det politiske sentrum må bygges opp igjen». I forslaget tar fylkeslaget avstand fra politikk som skal gi borgerne større frihet, politikk som deler av dagens regjering ønsker.

Oppland KrF mener KrF som parti bruker for mye tid og krefter på å rette opp en politikk som går i feil retning for landet. Økende liberalisering og sentralisering harmonerer dårlig med KrFs kristendemokratiske verdigrunnlag, ifølge fylkeslaget.

Eksempler som blir nevnt er fordelingspolitikken, forslag om salg av fellesskapets eiendom uten noen god begrunnelse, landbrukspolitikk, liberalisering av ruspolitikken, pokerspill og åpning for søndagshandel. Dette gir, ifølge resolusjonsforslaget, større frihet for kapitalkreftene, ikke for enkeltmennesket.

Oppland KrF mener at Kristelig Folkeparti ønsker et varmere samfunn med plass for alle, der familiene har muligheter for tid sammen og det vises solidaritet med de som sliter. Denne samfunnsutviklingen ser ut til å være vanskelig å oppnå med dagens samarbeidsmønster. Noen enkeltseiere og forbedringer av enkeltsaker er ikke nok i lengden. Resolusjonens konklusjon er at KrF får mest gjennomslag gjennom sentrumsarbeid og fylkeslaget ønsker at sentrum skal bli tyngdepunktet etter valget i 2017.

Selv om KrF-politikerne håper på gode valg, må Liberaleren innrømme at vi aller helst ser at partiet ramler ut av Stortinget. Et storting uten KrF gir flere borgere mer frihet!

Alle resolusjonsforslagene ligger på KrF.no. (PDF) KrF har landsmøte i Trondheim 8. til 10. mai.

Mest lest

Arrangementer