Kommentar

Høringssvar om boligboble

Thomas Kenworthy og J.K. Baltzersen har sendt inn høringssvar på forslaget til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig.

Kenworthy ønsker en endret pengepolitikk, og vil oppheve den lovfestede samlede gjeldsveksten på seks prosent, ifølge høringssvaret som er lagt ut på regjeringen.no.

J.K. Baltzersen anbefaler å opprette en pengepolitisk kommisjon for å se på pengepolitikken som et rotproblem. Hele høringssvaret på PDF-dokumentet. (Regjeringen.no)

J.K. Baltzersen mener sentral prissetting gjennom sentralisert planøkonomi er et dårlig konsept. Han bruker gjerne ordene «sovjetisk kommissariat» om nåværende system.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer