Kommentar

Høringssvar om boligboble

Thomas Kenworthy og J.K. Baltzersen har sendt inn høringssvar på forslaget til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig.

Kenworthy ønsker en endret pengepolitikk, og vil oppheve den lovfestede samlede gjeldsveksten på seks prosent, ifølge høringssvaret som er lagt ut på regjeringen.no.

J.K. Baltzersen anbefaler å opprette en pengepolitisk kommisjon for å se på pengepolitikken som et rotproblem. Hele høringssvaret på PDF-dokumentet. (Regjeringen.no)

J.K. Baltzersen mener sentral prissetting gjennom sentralisert planøkonomi er et dårlig konsept. Han bruker gjerne ordene «sovjetisk kommissariat» om nåværende system.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
    Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.