Ukategorisert

Privatfinansiert velferd

Mange på venstresiden setter likhetstegn mellom skatt og velferd, men mennesker bruker store beløp på veldedige formål og sosiale investeringer utenfor skattefinansierte budsjett.

Dagbladet.no er det en kort, men viktig oversikt over mennesker som har gitt betydelige bidrag til velferdssamfunnet. Trond Mohn er på listen oppført med bidrag på 3,3 milliarder kroner.

Det er mye listen ikke viser, fra privatfinansiert helse, utdanning, kultur og innsamlingsaksjoner. Mange av oss foretar investeringer til aktører som ikke er styrt av politiske prioriteringer i folkevalgte organ.

Dagbladet-artikkelen omtaler også en undersøkelse som viser at en stor del av befolkningen er engasjert i frivillig arbeid. Frivillig innsats skaper velferd i mange norske lokalsamfunn.

Tags:

Mest lest

Arrangementer