Ukategorisert

En flott 17. mai-hilsning

En fin hilsning til forsvarere av ytrings- og pressefriheten, altså en hilsning liberalister kan ta til seg.

Det var Norsk Presseforbund som via sosiale medier sendte ut en hilsning i forbindelse med helgens markering i Norge. Tweeten går blant annet til liberalister, altså til personer som mener at kun den private eiendomsretten bør sette begrensninger på ytringsfriheten.
17maiHilsning

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
    Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?