Ukategorisert

Skattefinansiert gir ikke lavere pris

VG har de siste dagene fokusert på tannlegebehandling og kostnadene knyttet tannhygiene.

Tannlegebehandling blir ikke billigere om dette blir puttet inn som en skattefinansiert tjeneste på lik linje med andre skattefinansierte tjenester. Tannlegebehandling inn i politisk vedtatte budsjett betyr at mange mennesker må betale kostnadene for andre.

Den skattefinansierte ordningen blir av en del politikere markedsført som en gratis-ordning, men gratis er det ikke! Politikerne bør kutte skattefinansierte kostnader, ikke vedta nye reformer som vil gi milliarder av kroner i utgifter på skattefinansierte budsjett.

Liberalisering av regelverket og mindre makt til Den norske tannlegeforening, ville betydd lavere pris for tannbehandling. Politikere som markedsfører gratis-prinsippet, bør heller fokusere på liberalisering. Dessuten kan mange borgere bli mer prisbevisste! I en globalisert verden kan din tannlege ha kontor i et annet land enn Norge.

Mest lest

Arrangementer