Notiser

Saudia-Arabia ønsker bødler

Saudi-Arabia er et regime mange land i Vesten samarbeider med. Men landet er en versting på dødsstraff. Hittil i år har de henrettet 85 personer. Nå søker landet efter flere bødler. Bør Norge samarbeide med et slikt regime?

0 0 vurdering
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
5 years ago

Fra et konservativt perspektiv kan dødsstraff være matematisk rettferdighet. Dette kommer an på hva det gis dødsstraff for samt hvor legitimt systemet i helhet er.

Fra et anarkistisk perspektiv gir dødsstraff staten/myndighetene/rettstaten mer makt og autoritet.

På generelt grunnlag er det få stater som fortjener særlig mye makt eller autoritet.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv