Ukategorisert

Kritisk til arbeidet med samfunnssikkerheten

Riksrevisjonen gir kritikk til Justis- og beredskapsdepartementets for arbeidet med samfunnssikkerheten.

Mange vil mene kritikken er krass. Riksrevisor Per-Kristian Foss har uttalt til NRK-radio torsdag ettermiddag, at Riksrevisjonen under hans tid ikke har levert en rapport med så alvorlig kritikk som Justis- og beredskapsdepartementet denne gangen har fått.

Tre av funnene i Riksrevisjonens rapport:
«-Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
-Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull.
-Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser.»

Dokumentet er lagt ut på Riksrevisjonens nettsted.

Etter 22. juli 2011 har politikerne fokusert på tiltak som skal motvirke terroraksjoner. Langt fra alle forslagene og vedtak har vært spiselig for liberalister. Kritikken mot Justis- og beredskapsdepartementet viser at staten har mye å gå på før det skal være nødvendig å realisere ytterliggående tiltak som truer grunnleggende frihets- og personvernsrettigheter.

Med tanke på debatten som var etter 22. juli 2011, er rapporten fra Riksrevisjonen viktig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer