Ukategorisert

Politiet vil ha skjenketak

Ikke utenkelig at lensmannen kjenner noen av personene som driver et sted med skjenkebevilling i Båtsfjord, personer med bedrifter som lensmannen vil beskytte mot konkurranse.

Lensmann Terje Sejrup har skrevet et brev til kommunen og bedt politikerne sette et tak på antall skjenkebevillinger. Et tak betyr i så fall at politikerne må si nei til nye prosjekt, muligens veldig gode prosjekt.

Byråkrater og politikere i kommuner som Båtsfjord bør juble over initiativ til nye etableringer. Dessuten er en liberal alkoholpolitikk god alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal.

Terje Jacobsen, rådmann i Båtsfjord kommuner, sier til ifinnmark.no, at han er kjent med brevet, og initiativet fra lensmannen skal opp til politisk behandling.

Hvis Terje Sejrup ønsker en mer restriktiv alkoholpolitikk, bør han jobbet for det gjennom det politiske systemet – gjerne som medlem av et politisk parti.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
  • Antirasistisk Senter trivialiserer fascismenAntirasistisk Senter trivialiserer fascismen
    Antirasistisk Senter bidrar til å senke sensitiviteten til fremmedfiendtlige og autoritære tanker.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?