Ukategorisert

En ikke-politisk sak

Hvor en privat aktør ønsker å etablere en bedrift for produksjon og salg av pizza, bør ikke politikerne avgjøre.

Nåværende system med omfattende reguleringsplaner som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, gir et tungrodd system. Det er også et system der byråkrater og politikere får mye unødvendig makt. Politikere som ønsker å effektivisere Norge og som ønsker større grad av frihet for innbyggere, bør se på systemet med reguleringsplaner i kommunene.

Saken som gbnett.no omtaler, gir oss en smak av et system som kun gjør vilkårene verre for private næringsutøvere.

Pizzabakeren ønsker, på grunn av plassmangel, å åpne bakeri og utsalg på Opstad. På grunn av reguleringsplanen for området må Pizzabakeren ha dispensasjon fra lokalpolitikere, fordi politikere gjennom reguleringsplanen har fastsatt området til industri. Håpløst ja, men slik er vårt tungrodde system.

Det er mulig for tilhengerne av detaljregulering å påstå at nåværende system beskytter mennesker mot krenkelser av privat eiendom. Men systemet krenker også viktige friheter, blant annet avtalefriheten. Eiendommer i nærområdet blir ikke krenket om det blir produksjon og salg av pizza på Opstad.

Den omtalte saken har surret i systemet lenge. Rådmannens innstilling er positiv. Forhåpentligvis er politikerne i Gjesdal og fylkeskommunen enige slik at sluttstrek blir satt. Pizzabakeren bør få åpne en avdeling på Opstad!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
  • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
    Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.