Ukategorisert

Debatt om endelig avskaffelse av statskirkeordningen

Grunnlovsforslaget om et skille mellom stat og kirke blir ikke vedtatt, men det finnes faktisk politikere som ønsker å behandle religioner likt.

Grunnlovsforslag fra Hallgeir H. Langeland og Rannveig Kvifte Andresen om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen), er satt opp på sakskartet i Stortinget førstkommende mandag.

I bakgrunnen for forslaget har forslagstillerne skrevet, at en moderne bør ha en konstitusjon som sikrer en lik og rettferdig behandling av alle sine innbyggere uavhengig av tro eller livssyn. Situasjonen etter stat/kirke-forliket er likevel at Den norske kirke på den ene side favoriseres som et utvalgt trossamfunn med en offentlig posisjon. På den annen side underlegges kirken begrensninger ved at den ikke nyter godt av den samme selvstendighet som andre tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke reguleres av en egen og relativt detaljert lov, mens andre tros- og livssynssamfunn i stor grad har frihet til selv å beslutte sine interne regler og hva slags demokrati de skal ha.

Mer om forslaget fra forrige valgperiode, på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer