Notiser

Ny medielov trer i kraft 1. juli 2015

Det er bestemt at den nye loven om beskyttelse av barn mot skadelig innhold i bildeprogram, også kjent som beskyttelsesloven, trer i kraft 1. juli 2015, ifølge Medietilsynet.

Målsetningen for loven, er nok at publikum skal oppleve reguleringene som positive. Men dette er reguleringer som begrenser viktige friheter og eiendomsrettigheter.

medietilsynet.no er det mer informasjon om loven.

Tags:

Mest lest

Arrangementer