Ukategorisert

Ungdommer får oppleve Stortinget

Unge Venstre-medlemmer kan oppleve Stortinget fra innsiden i høst. Søk Talentakademiet 2015!

Talentakademiet innebærer en hel arbeidsuke i praksis på Stortinget, og lærerik skolering på Venstres Hus. Talentakademiet vil foregå fra 5. til 9. oktober, ifølge nettstedet til Unge Venstre.

Flere av de største ungdomspartiene har gode ordninger for skolering av tillitsmannsapparatet. Liberalister bør delta der hvor det skjer, også på aktiviteter i regi av politiske ungdomsorganisasjoner. I Unge Venstre er det en del liberalister!

Talentakademiet får gode skussmål fra personer som har gjennomført akademiet. Søknadsfristen er satt til søndag 5. juli.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.