Ukategorisert

Borgerne betaler mye skatt

Selv om opposisjonen ofte uttaler at vi har en regjering som bruker de store pengene på skattelettelser, er det økning i skatteinngangen fra personer i perioden fra januar til mai 2015 sammenlignet med tallene fra samme periode i fjor.

La oss legge til at politikerne ikke bruker penger på skattelettelser. Dersom Stortinget vedtar lavere skatt, betyr vedtaket at mennesker får beholde mer av egne penger.

Fra januar til mai i år ble det betalt inn 409 milliarder kroner i skatt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er verdt å merke seg i skatteregnskapet, at innbetalingene til folketrygden øker. Ja det gir høy arbeidsgiveravgift, altså skatt på sysselsetning.

Skatt gir politikerne mye makt
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være.

Betydelig lavere skatt ville gitt borgerne mer frihet, men også mer ansvar for egne liv.

I den økonomiske politikken er det kun nyanser som skiller de ulike partiene som er representert på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer