Ukategorisert

Elever må øve

Mennesker som ønsker å bli gode på noe, må øve. Elever må øve på skolearbeid og fotballspillere må trene, selv om treningen kan være nokså allsidig.

Dagsavisen.no får vi vite at SV går til krig mot hjemmelekser. SV-leder Audun Lysbakken markedsfører nok en gang det han kaller for heldagsskolen.

SV-modellen for skolen vil bli veldig kostbar, altså politikerne må bruke mer penger på utdanning. En sektor som allerede får veldig mye skattefinansierte penger.

Undersøkelse
Utdanningsforbundet foretok i 2013 en undersøkelse om leksehjelp. Undersøkelsen viste at flinke elever benyttet tilbudet og ble flinkere. Svakere elever benyttet ikke tilbudet, og gapet mellom elevene ble dermed større.

Like viktig i undersøkelsen, er at leksehjelp gjorde sitt til at mange foreldre og foresatte engasjerte seg mindre i barnas skolearbeid. Når skattefinansierte aktører tar ansvar blir rommet for privat ansvar mindre. Et godt argument mot SVs heldagsskole. Engasjement i hjemmet er noe skolen trenger!

Viktig
I debatten om heldagsskole er det viktig at motstanderne engasjerer seg. Bør staten overta mer av barneomsorgen? Nei!

Norge bruker mange milliarder kroner på utdanning, penger som er hentet fra skatter og avgifter. Heldagsskole vil gjøre utgiftene større, uten at vi er sikret en gevinst i form av mer kunnskap. I tillegg er hvert menneske unikt og det frontkolliderer med offentlige institusjoner, regulert av politiske vedtak.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer