Ukategorisert

Flikker litt på NRK-systemet

Sammenlignet med dagens situasjon, ønsker regjeringen å flikke litt på NRK-systemet. Endringene er små, men nødvendige.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har lagt frem stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Ordningen med TV-skatt blir videreført, men regjeringen ønsker å begrense aktiviteten til NRK.

Et såkalt ekspertutvalg skal utrede finansieringsmodeller for NRK som vil bli lagt frem for Stortinget. Ettersom kulturministeren brukte ordene «offentlige finansieringsmodeller» da meldingen ble presentert, er den naturlige konsekvensen at NRK fortsatt skal være skattefinansiert.

I NRK-meldingen merker man klart og tydelig at det største partiet i regjeringen er Høyre. Fremskrittspartiet har satt minimalt med trykksverte på dokumentet som er sendt ut.

Det er positiv at regjeringen vil fjerne tillatelsen NRK har til å ha reklame på NRK.no.

En mindre stat
Alle som mener at staten skal ha begrenset størrelse, makt og ansvarsområde, bør være enige i at staten ikke skal delta i forretningsdrift. Derfor drømmen Liberaleren om at vi kan få si adjø til NRK som et statlig krinkastningsselskap. Dette er kun en drøm, en urealistisk drøm.

Det politikerne kan gjøre gjennom en skattefinansiert finansieringsmodell, er å gi NRK så lite penger som mulig. Mindre penger bør bety lavere lisens og reduserte muligheter til å tjene penger på kommersielle tilbud. Mindre penger gir lavere aktivitetsnivå som er en klar fordel for private aktører som i dag konkurrerer mot en gigantisk statlig kloss.

Mer om meldingen, på regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer