Ukategorisert

Kjærligheten blomstrer etter politiaksjon

Det mest naturlige vil være å klage på den skattefinansierte støtteordningen, men vi og noen politikere fokuserer mest på at kjærligheten blomstrer – riktig nok etter en politiaksjon.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) har omtalt saken på Facebook.com.

–Kjærligheten har virkelig blomstret i Stavanger-regionen siste måned, og 51 personer mot 2-3 til vanlig har meldt fra til NAV om at de ikke lenger trenger ekstra offentlig støtte, fordi de har funnet sammen med partneren igjen. Dette har Steffensen skrevet i innlegget på Facebook.

FrP-representanten legger til at man blir gjerne litt våryr når sommeren nærmer seg, og da ordner som kjent det meste seg. Størst av alt er kjærligheten, vet du. Det har helt sikkert ingenting med at politiet hadde storaksjon i Stavanger i forrige måned og siktet syv foreldrepar for grovt bedrageri fordi de sto oppført som enslige forsørgere.

Det er NRK som har publisert en artikkel om «enslige» svindlere som blir gjenforent.

Kryr av ordninger
I Norge kryr det av ulike støtteordninger, både for enkeltmenneske, lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter. Mange ordninger oppmuntrer til misbruk og svindel.

Det er enkelt gå til angrep på svindel, men det viktigste er å få politikerne til å forstå at mange ordninger kunne befolkningen klart seg uten. Istedenfor alle støtteordningene, bør borgerne fått beholde mer av egne penger. Det betyr at vi ønsker betydelig lavere skatte- og avgiftstrykk. Det er kun Stortinget som gjennom vedtak kan sørge for en systemendring.

Mest lest

Arrangementer